← Geri

Bağlayıcı Teknolojileri Kalkındırmak

Akademi 4.0 Ekibi

Bağlayıcı Teknolojileri Kalkındırmak

MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nın iş bağlantılarını öne çıkaran teknolojileri arasında Entegrasyon Hizmetleri, Makineden Makineye (M2M), IoT Standartları ve Akıllı Bağlayıcılar bulunmaktadır. Misyon: Şirketin bağlayıcı teknolojilere dair misyonu beş katmanlıdır.

  1. Daha iyi sonuçlar elde etmek için cihazları bağlamak.
  2. Her birinin bir diğeriyle veri alışverişi yapabilmesini sağlayabilmek adına diğer değer zinciri üyelerinin bağlanılabilirliğini desteklemek.
  3. Sık karşılaşılan problemlerin maliyetini düşürmek.
  4. Esnekliği artırmak, pazara çıkma süresini hızlandırmak ve üretkenliği artırmak.
  5. Bilgi işçilerinin yeni iş gücünü desteklemek.

Hedefler

Misyonu gerçekleştirmek için, şirketin ilk hedefi optimize edilmesi gereken “küçük” bir uçtan uca süreç seçip onu süreçteki her bir adımı dijital olarak bağlayarak geliştirmek. İkinci hedef, operatörlerin ve diğerlerinin gerçek zamanlı veriye dayanarak kararları için temel oluşturmalarına izin verecek bir akıllı sistem oluşturmak ve onu karar-destekleme sistemleriyle desteklemek. Üçüncüsü ise üreticisine bakmadan, herhangi bir makineden gelecek veriler için standart bir tanım belirlemek. Stratejiler: Hedefleri ve misyonu gerçekleştirmek için şirket öncelikle diğer ortamlarda nelerin işe yaradığını anlamak adına var olan IoT projelerini çalışıp karşılaştırmalı bir değerlendirme yapacak ve dijital teknolojilerin neler yapabileceği konusunda daha çok şey öğrenecek. İkinci olarak, risklerin ödüllerden daha büyük olduğu yerleri belirlemek için ilk önce dakika başına maliyet/kapsam daraltma tatbikatı uygulayarak hangi projelerin sürdürüleceğine öncelik verileceğini kararlaştıracak. Üçüncü olarak, şirket, departmanları birbirine bağlayarak veri paylaşabilmelerini ve işlevler arası iş birliği yapabilmelerini sağlayacak. Artan bağlantı, bağlı değer akışındaki personelin ele alınması ve çözülmesi gereken sorunları tanımlaması için yardımcı olacak. Sonunda şirket, makineleri, insanları ve ürünleri otomasyon ve standardize edilmiş süreç yoluyla bağlamış olacak.

Taktikler

Bağlayıcı teknolojileri uygulamaya sokmayı kolaylaştıracak taktikler, bir fabrika sahibi ve bir müşteri olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlamakla başlar. İlk prensip, işin sahibinin müşteriler olduğudur -siz onlar için çalışırsınız- ama aynı zamanda her bir çalışan son müşteriye hizmet eden, odaklı birer fabrika yönetir. En yüksek öncelik, son müşteriye faydaları gösterebilecek projeleri belirlemektir. Seçim sürecini kolaylaştırmak adına, şirket son müşteriler için iletişim kurup şirketten gereksinimlerini senkronize edebilecekleri forumlar kuracak. Ek olarak, şirket mevcut ve yeni teknolojileri içinde Ana İşletme Yetenekleri (POCs) etrafında toplanan çalışma grupları oluşturacak. Öğrenme ve adaptasyonu hızlandırmak adına şirket, 100 dolarlık bir bütçeyle test edilebilecek daha küçük, odaklı çabalar olan “git ve gör” projelere fon sağlamak için kenara para ayıracak. Nihayetinde, taktikler standartlaştırılmış iş akışları ve karar desteği için raporlama içeren uçtan uca bağlantıya geçecek ve bu da yeni, daha iyi eğitimli, teknoloji odaklı iş gücünün kapasitesini güçlendirecektir.

Paylaş