← Haberler

Dijital Türkiye Konferansından Önemli Notlar

İbrahim Veli

İbrahim Veli

Dijital dönüşümü farklı boyutlarıyla kapsamlı ve derinlikli bir şekilde ele alan Dijital Türkiye Konferansı toplumsal ve ekonomik tüm süreçlerdeki dönüşüm yolculuğunu ele aldı.

TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen programın ana fikri “oyunun kuralları değil, kendisi değişti” başlığıyla dikkat çekti. Piyasa odaklı işletmelere sahip olmak için; yetkin insana, sağlıklı işleyen altyapıya, stratejik yatırımlara, etkili iş birliklerine, yüksek Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi ile sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemine olan ihtiyacın altı çizildi.

Covid-19 ile bu yolculuğu hızlandıran ekonomiler ve şirketler bu süreçte yeni iş modellerini; tüketici ve çalışanlar ise yeni tercihleri tecrübe ediyor. Bu tercihlerin girişimci, sanayici, kamu ve gençlik yansımalarını değerlendiren sunumlar özetle; dijital dönüşüm yatırımlarının çevik ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Dönüşüm sürecinin insan kaynağından veri güvenliğine, iletişim altyapısından organizasyon yapılarına ve paydaşlarla iş birliklere kadar her alanda bütünsel olarak ele alındığı program; özellikle “güveni yeniden inşa etme ve kritik tercihler yapma” noktasına vurgu yaptı.

“Dijital Türkiye Yuvarlak Masası” olarak bugüne kadar dijital trendleri takip eden TÜSİAD, bu programda Anadoluda ve çeşitli ülkelerde yaşayan bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı Türkiye’nin gelişim sürecine dahil etme misyonuna dikkat çekti.

Güney Kore ve Çin örnekleri ile AB stratejilerini de ele alan program, “e-ticaretin yarattığı paradigma değişimi” ile “platform ekonomisi ile bireysel üreticiden KOBİ’ye ve büyük perakendecilere” kadar pek çok firmaya ve girişimciye pazarlarını geliştirme imkânı sunmaya çalıştı.

İnsanların ihtiyaçlarını uçtan uca ve en basit haliyle karşılayacak olan mobil teknolojiler, bulut altyapılar, yapay zekâ çözümleri ve nesnelerin interneti (IoT) yatırımlarının boyutlarını masaya yatırdı.

Programa konuk olan World Economic Forum Kurucusu ve YK Başkanı Klaus Schwab ise “Türkiye, dijital devrimde lider olabilir” tespitinde bulundu. Önemli bir jeopolitik ve ekonomik aktör olan Türkiye’nin, dijital devrimin fırsatlarından en iyi şekilde istifade edebilme konusunda “alışılagelmişin dışında düşünme” sayesinde önemli bir yol alacağını belirtti. Bunun için dinamik nüfusun ve iş gücünün doğru yetkinliklerle güçlendirilmesinin ve hayat boyu öğrenmenin önemini dile getirdi.

Teknolojinin olağanüstü fırsatlar sunduğunu ancak öngörülemeyen riskleri de beraberinde getirdiğini belirten sunumlar bir kez daha gösterdi ki; yeni oyun yeni kurallar getiriyor. Oyun-kural denklemini ise “teknolojik inovasyon ile teknolojik yönetişim arasındaki kontrol ve denge” mekanizmaları belirleyecek. Beklediğimiz başarı, “teknolojinin adil ve kapsayıcı bir şekilde yaygınlaştırılması ve bu hedefle iş dünyası, start-uplar ve akademinin de dahil olduğu uluslararası platformların dayanışması ve iş birliği” ile yakalanacağına biz de katılıyoruz. Yeter ki; kapsayıcı paylaşım içeren bir ekosistemde buluşalım!