← Geri

Endüstri 4.0'da Senaryo Kurmak

Akademi 4.0 Ekibi

Senaryo Kurmak

CEO’nun paylaştığı durum birçok şirket için tanıdıktı: büyümeye ve yeniliğe odaklı bakış açısına sahip, güçlü ve başarılı bir şirket, iyi seviyede otomasyon sistemi ve iyi eğitimli iş gücüyle, eşsiz bir değişim ve rekabete maruz kalıyor: “35 senedir, küresel pazar için ürün üretiyoruz. Şirket her cephede daha da büyük bir küresel rekabetle karşı karşıya. Bundan bir yıl sonra hala burada olacağımızdan bile emin değilim. Rakiplerimiz daha ucuza daha iyi mallar üretiyorlar ve müşterilerimiz gemiyi terk etmeye başladı. Ne verirsek verelim, daha fazlasını istiyorlar -standart tekliflerimizde daha fazla çeşitlilik, daha fazla özellik, daha kısa üretim ön süreleri, daha büyük indirim, bir de sunuyor olduğumuz her şeyin isteğe göre özelleştirilebilir olmasını talep ediyorlar. Pazar talebini karşılayabilmek için iş modelimizi değiştirmemiz gerekiyor, yoksa oyunun dışında kalacağız. Her birinizin bu Endüstri 4.0 denen şeye bir bakmasını ve bunu, sadece elimizdeki müşterileri tutmak için değil, rakiplerimize kaptırdıklarımızı da telafi edecek şekilde, mevcut ve gelecek süreçlerimizi geliştirmekte ve yeni pazar payı kazanmakta sürdürülebilir bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi bulmasını istiyorum.”

-Helen Hendricks, Sterling Ltd CEO’su SWOT analizi de benzer şekilde tanıdık. Şirket güçlü yanları arasında, büyüme ve yenilikçilik kültürünün, tarihinin yanı sıra, iyi eğitimli ve teknoloji meraklısı bir iş gücü kadrosunun olduğu, önemli ölçüde otomatikleştirilmiş bir işletme olmasını sayıyor. Şirket zayıf yönlerinin de farkında. Dört kuşaklık bir teknoloji kullanıyor, bu da devamlı iş sürecinin olmayışı ve iş gücü zorluklarıyla (emeklilikler, yaşlı çalışanları işten çıkartma, yeni işe alınanları eğitme) birleşince verimsizliğe ve israfa sebep oluyor. Dahası, şirket fazlasıyla kâğıt tabanlı sistemlere bağımlı. Şirket, büyüyen pazarlardaki ve güvenilir iş ortağı arayan müşterilerdeki fırsatı görüyor. Süreç standardizasyonu uygulayarak ve kağıt tabanlı sistemler yerine dijitale geçerek, toplam ürün maliyetini önemli ölçüde azaltma, verimliliği artırma ve kaliteyi yükseltmenin yanı sıra, yeniden işleme ve atığı en aza indirgeyecek şekilde konum alıyor. Bir yandan da şirket kayda değer tehditlerle karşı karşıya: kıyasıya rekabet ve özelleştirilmiş ürün tekliflerinin daha hızlı ve daha yüksek kalitede sunulmasını talep eden müşteriler. Aynı zamanda iş gücü hızlı bir şekilde alabora oluyor ki bu da yeni teknolojilere adaptasyon ve yeni süreçlerin yaratımıyla bir araya geldiğinde yıkıcı bir hal alarak şirketin hata yapma ve baştan alma riskini artırıyor. Şirket, net bir vizyon ve yön olmadan yeni teknolojiler eklemek konusundaki mevcut yaklaşımının insanlar, süreçler ve prosedürler ve hatta eğitimle ilgili alanlarda daha büyük konularda süreç değişikliklerine yol açtığının farkında.

Bu arka planla, gruplar, çözümler üzerine beyin fırtınası yapmak ve MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası'nı temel alan bir MOST analizini tamamlamak için yola çıktılar; bu, imalatçı firmalara dijital dönüşümü başarmak hususunda ayrıntılı planlar oluşturmak için bir rehber ve bir çerçeve sunacaktı.

Paylaş