← Geri

Endüstri 4.0'da Süreç Yönetimi

Akademi 4.0 Ekibi

MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’na göre, süreçleri düzene koymaya yardımcı olacak teknolojiler Uygulamadan Uygulamaya (A2A) ve İşletmeden İşletmeye (B2B) Standartları; İş Süreci Akışı; Digital Thread ve Güvenlik Sistemleridir. Organizasyon içinde süreçleri düzene sokarken şirketin misyonu, kavramsal bir çerçeve yaratmak ve iş sürecinin tamamen anlaşılmasını sağlayan ve tüm organizasyonu bir araya getirecek ortak bir karar alma yaklaşımı benimsemektir. Hedefler, ilk olarak Endüstri 4.0 uygulamalarının ölçeklendirilmesi için bir dayanak ve teknolojilerin dağıtımı için standart bir yaklaşım üzerinde anlaşılmasıdır. Sonrasında şirket, kritik verileri ve iş üzerinde en kayda değer etkiye sebep olacak iş akışlarını belirleyerek projeleri bir öncelik sırasına koyacaktır. Stratejiler, bu değişimlerin şampiyonlarını -onlara tutkuyla inananları- belirlemekten ve onları birer ekip oluşturup değişime öncülük etmeye itmekten de geçiyor. Ayrıca şirket, değişikliklerden etkilenecek arıza, kalite vb. temel unsurların ortak tanımlarını oluşturacaktır. Şirketin süreçleri düzene sokmak için kullanacağı taktikler, ilk olarak her bir sürecin iş değerini analiz etmek ve karşılaştırmalı değerlendirmeye sokmak, tarihsel verileri ve performansı gözden geçirmek ve ardından süregelecek bir süreç analizi ve karşılaştırmalı değerlendirme oluşturmaktır.

Paylaş