← Geri

Endüstri 4.0 için Yol Haritası Çizmek

Akademi 4.0 Ekibi

Dünyanın her yerindeki şirketler, müşterilerin hızla değişen, gittikçe artan ve karmaşıklaşan taleplerinin yanı sıra azılı bir küresel rekabetin içinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyorlar. Tarihin gördüğü en güçlü teknoloji çözümlerine erişebiliyor olmalarına rağmen, seçenek yelpazesinin sersemleticiliğiyle yüz yüzeler. Şirketlerin, pazar taleplerini karşılamalarına ve küresel rekabette avantaj sağlamlarına yardımcı olabilecek dijital bir dönüşüm içinde ilerlemesinin pek çok yolu varken nereden başlanacağını bilmek zor.

MESA International bu sebeple geçtiğimiz Eylül ayında Berlin’deki Things of Industry World’de bir Akıllı Üretim atölyesine ev sahipliği yaptı. MESA, atölye için, bir Endüstri 4.0 yolculuğunu beyin fırtınasından itibaren nasıl başlatacaklarının ve geliştireceklerinin stratejilerini kuran, geniş bir yelpazeden üretim liderlerini bir araya getirdi. Beyin fırtınası her ne kadar gerçek hayattaki profesyonellerin, kurgusal bir şirketin dijital dönüşümünü planlayıp hayata geçirmeleri üzerine olsa da yaşanan durum aslında her gün dünyanın dört bir yanındaki toplantı odaları ve konferans salonlarında gerçekleşen senaryoydu. Öncelikle, atölye çalışması, şirketlerin bu yolculuğu planlamak için MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nı nasıl temel bir araç olarak kullandıklarını gösterdi. İkinci olarak, atölye katılımcılarının kurgusal şirket için yarattığı misyonlar, hedefler, stratejiler ve taktikler bir Endüstri 4.0 yolculuğundaki her bir bileşen için gerçek dünyaya yönelik yaklaşımlar sundu. Hem süreç hem de sonuçlar, şirketiniz için oluşturacağınız yol haritasını çizmenizde yardımcı olmak için kullanılabilir, hatta kullanılmalıdır. Başlangıç için katılımcılara, bu zorluklarla yüzleşen bir CEO’nun ağzından anlatılan bir şirket senaryosu, yanında ilgili SWOT analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler), Endüstri

4.0’a ufak bir bakış sağlayan bir özet ve MESA’nın Endüstri 4.0 Yol Haritası verildi. Ardından katılımcılardan MESA Yol Haritasına dayanarak bir MOST analizi (Misyon, Hedefler, Stratejiler, Taktikler) tamamlamayıp şirketin yeni misyonunu, hedeflerini, stratejilerini ve taktiklerini belirlemeleri istendi. Sonra katılımcılar beş gruba ayrıldı ve her biri, MESA Yol Haritası’ndaki beş bileşene bağlı, eyleme geçirilebilir fikirler üzerine beyin fırtınası yapmakla görevlendirildiler: İş Stratejisi, Güçlü Ekipler, Düzene Konmuş Süreçler, Bağlayıcı Teknolojiler ve IIoT Cihazlar. Amaçları, bir şirketin, yol haritasını kullanarak güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarıp zayıf yönlerini düzeltirken, fırsatları yakalama ve tehditleri etkisiz hale getirme konusundaki yeteneğini de geliştirecek bir Endüstri 4.0 stratejik planı oluşturabileceğini göstermekti.

Paylaş