Endüstri 4.0 Yol Haritası

Akademi 4.0 Ekibi

Akademi 4.0 Ekibi olarak, 7 başlıktan oluşan kapsamlı bir endüstri 4.0 için örnek teşkil edecek çalışmayı derledik. Keyifli incelemeler.

1-Endüstri 4.0 için Yol Haritası Çizmek

2-Senaryoyu Kurmak

3-Yeni Bir İş Stratejisi Geliştirmek

4-Ekipleri Güçlendirmek

5-Süreçleri Düzene Sokmak

6-Bağlayıcı Teknolojileri Kalkındırmak

7-IoT Cihazları Entegre Etmek

Kaynaklar:

MESA