← Geri

Endüstri 4.0'a Geçerken Ekibinizi Güçlendirin

Akademi 4.0 Ekibi

MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nda, güçlendirilmiş ekipleri destekleyen teknolojiler arasında İşleve-Özgü Uygulamalar, Çözümleyiciler, Kullanıcı Arayüzleri, Üretim Zekası ve İş Zekası bulunmakta. Bu teknolojilerin uyarlanmasının altında yatan felsefe, veriyi ve bilgiyi ulaşılması kolay hale getirerek, çalışanları, geçmişte bir uzman ya da teftiş gerektiren bir kararı kendi başlarına alabilmelerini sağlayacak kadar güçlendirmek. Güçlenen operatörler daha hızlı, daha isabetli kararlar alabilecekler ve bu da üretimi ivmelendirirken kaliteyi de artıracak. Dahası, üzerlerine eklenen sorumlulukla, çalışanlar daha ilgili ve işlerine bağlı hale gelecekler. Grup, ekipleri güçlendirme çabasında aşağıdaki MOST planında karar kıldı:

  • Buradaki misyon, her çalışanın değişim sürecini başarıyla atlatabileceği ve yeni teknolojik ortamda gelişebileceği konusunda güven verici bir mesajla teknolojik geçişten duyulan korkuyu ortadan kaldırmak.
  • Hedeflerse, hangi teknolojilere, neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamak. Bilgi ve veri şeffaflığının çalışanlara yeni beklentileri karşılayacak gücü vereceğine inanılıyor. Bilgi eksikliği ve veri şeffaflığından yoksunluk korkuya sebep olacak, başarılı bir geçişi yavaşlatacak ya da durduracaktır.
  • Güçlü ekipler yaratmakta üreticilerin strateji ve taktikleri ayrılmaz bir bütündür. Geleneksel örgütlenmedeki uyumsuzluğu bir kenara bırakıp tüm firma içerisinde ortak bir dil yaratılmalıdır.

Paylaş