← Geri

IoT Cihazları Entegre Etmek

Akademi 4.0 Ekibi

IoT Cihazları Entegre Etmek

MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası’nın parçası olan bağlayıcı teknolojiler (Mobil Cihazlar), Bulut hizmetleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, Akıllı Fabrika Makineleri, Müşteri-Tedarikçi Platformları ve Otomatik-Tanımlanan Bileşenlerdir. Her ne kadar atölyenin en kısa ve öz MOST analizi de olsa, bağlayıcı teknolojilerin Endüstri 4.0’a geçişteki rolü bir o kadar esaslı. Misyon için atölye katılımcıları, süreçlerin ve ilgili bilgilerin dijitalleştirilmesine dair açık ve basit bir amaç ilan ettiler. Bunun bir parçası olarak, hedef, dijital belgeleme için kâğıdı ortadan kaldırmak ve gerçek zamanlı veri elde etmeye önem vermek olarak belirlendi. Nihai amaç, fikir aşamasından geliştirmeye, satıştan pazarlamaya, üretimden teslimata, tüm tedarik zinciri boyunca baştan sona şeffaflığı sağlamaktı. Amaçları yerine getirecek stratejilerse, Kalite, Risk, Güvenlik vb. içeren ticari işlevler için ortak bir teknoloji çerçevesi ve kurumsal uyum yaratmaktı. Bunun yanı sıra, her rolü yeni teknolojileri etkili bir biçimde kullanacak şekilde uyarlamak da önemliydi. Taktiksel yaklaşım basitti: Bağlayıcı teknolojilere öncelik ver, karşılaştırmalı değerlendir, seç ve uygula; sonuçlarını incele ve sonra bunu yinele.

İlerlemek

Eğer atölye katılımcılarının Endüstri 4.0 stratejisi yaratım ve uygulama sürecini hızlandırmak için yaptıkları MOST analizinin, herhangi bir işletme için tasarlanana çok benzediğini düşünüyorsanız, haklısınız. Dijital dönüşümün en mühim noktalarından biri, iş strateji ve hedeflerinin önce geldiğini, onları elde etmeye yarayacak teknolojinin de onu takip ettiğini anlamak. Dahili iş ihtiyaçlarına -olumsuz sonuçları (yeniden işleme, atık, yüksek maliyetler, vb.) azaltacak sorunları çözmek veya küresel rekabette avantajınızı artırmanıza yardımcı olacak bir yeteneği uygulamaya koymak gibi- odaklanarak, çok fazla teknolojik seçeneğin neden olduğu karmaşayı çözebilirsiniz. Atölye çalışmaları iş ve dijital stratejilerin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor -birbirinden ayırılamayacak kadar. Aynı zamanda şirketlerin, MESA Endüstri 4.0 Yol Haritasını, kendi Endüstri 4.0 hedeflerine ulaşmak için yaptıkları yolculuğun ayrıntılı planlarını tasarlamaya yönelik bir ana plan oluşturma kılavuzu olarak nasıl kullanabileceklerini gösterdi. Çoğu teknoloji yol haritalarının aksine, MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası işle başlar; üreticilere, küresel rekabette onlara avantaj sağlayacak son teknolojiler tarafından desteklenen stratejileri seçmelerinde yol gösterir. Sonra üreticileri, o stratejileri uygulayacak güçlendirilmiş ekipler oluşturacak ve o ekiplerin işlerini kolaylaştıracak teknolojilerin kullanımı konusunda destekler. Ardından, yol haritası, süreçleri düzene sokma, bağlayıcı teknolojiler ve bağlı nesnelerden oluşan üç aşamalı bir üretim teknolojisi platformu yaratmak konusunda rehberlik eder. İş ve teknoloji stratejilerini entegre eden kapsamlı yaklaşımıyla, MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası, Endüstri 4.0 yolculuğunun herhangi bir aşamasındaki herhangi birini desteklemek için temel bir araçtır.

Paylaş