← Geri

Yeni Strateji Geliştirmek

Akademi 4.0 Ekibi

Yeni Bir İş Stratejisi Geliştirmek

MESA Endüstri 4.0 Yol Haritası, atölye katılımcılarına dijital teknolojilerin kullanımı konusunda dört adet iş güçlendirme stratejisi sağladı: Temel yetkinlik olarak üretim yapmak, Kitle özelleştirme, Hizmet olarak ürün ve Hizmet olarak üretim. Atölye grubu, misyonunu geliştirirken temel yetkinlik olarak üretimi ve kitle özelleştirmelerini vurgulayan bir strateji ile ilerlemeyi tercih eden yeni bir iş stratejisi geliştirmekle görevlendirildi. Misyon: Grup, üç aşamalı bir misyon beyan etti:

 1. Ürün ve maliyet verimliliğini artırmanın yanı sıra müşteri edinme sistemlerini otomatikleştirerek satışları ve dolayısıyla da pazar payını (kaybedilen pazar payını yeniden kazanma dahil) artırmak.
 2. Gelişmiş ekipmanların güvenilirliği ve artan ürün kalitesi ile üretim verimliliğini ve güvenliğini artırarak kâra geçmek ve daha hızlı bir büyüme elde etmek ̶ ki bu da daha düşük maliyette daha kaliteli mallara yol açacaktır.
 3. Yüksek vasıflara sahip bir işgücü bulup geliştirmek ve onu teknolojinin sunduğu en iyi zekayla güçlendirmek. Hedefler: Bu misyonu elde edebilmek için, grup şunları belirledi:
 4. Özelleştirilmiş ürünler de dahil olmak üzere, yeni ve geliştirilmiş ürünler sunarak, daha iyi müşteri deneyimleri yaratarak ve şirketin yeni yetilerini pazarlayarak ciroyu (gelirleri) artırmak.
 5. Üretim bölümünün verimliliğini artırmak için iş ve iş süreçlerini standartlaştırarak ve süreç ve operasyonlardaki şeffaflığı geliştirerek operasyonel mükemmelliği kovalamak.
 6. İşgücünün teknoloji becerilerini geliştirmek, özellikle de satış ekibinin teknoloji kullanımını artırmak. Stratejiler: Şirket liderleri (atölye katılımcıları) senaryoda ilerlerken, IoT ve Bulut çözümlerini kullanarak, çeviklik kazanmak ve otomasyonu artırmak amacıyla misyon ve hedefleri gerçekleştirme planları yaptılar. Ayrıca şunları da yapacaklardı:
 7. Kaybedilen pazar payının nedenlerini araştırma ve geri kazanmak adına planlar yapmanın yanı sıra, satış teşviklerini ve tazminat planlarını iyileştirmek.
 8. Temel iş sürecini gözden geçirip geliştirmeler ve değişiklikler yapmak. Kaliteyi artırmak ve hurdayı azaltmak adına bir kalite yönetimi sistemi kurmak.
 9. Yeni eğitim programları oluşturup uygulamak ve işletmelerin, müşteriyle kurulan birebir iletişimlerin ve satış personellerinin bu yeni strateji ve teknolojileri benimsemesine yardımcı olacak şekilde değişim yönetimi stratejileri kullanmak.

Taktikler: Şirketin uygulayacağı taktikler aşağıdadır:

 1. Zekayı ve öğrenimi yakalamak, çevresindeki yazılım ve donanımlarla uyumlu olmayan işlevsel sistemlerden firma çapında birleşik bir çözüme geçmek için bir bulut/saha-dışı depolama ile birlikte IoT bağlantı çözümleri uygulamak.
 2. Otomasyon başlatmak ve operasyonel teknolojiyi entegre etmek, daha sonra da üretim bölümü işlemleri (kalite, hurda, yeniden çalıştırma) için anahtar performans göstergeleri (KPI) oluşturarak operasyonlarda kesinlik elde etmek.
 3. Aşağıdakiler aracılığıyla bir öğrenme ortamı yaratmak:
 4. Yeniden öğrenimi teşvik etmek
 5. Uzun zamandır çalışanlarla yeni gelenler arasında bilgi alışverişini ve yetenek paylaşımını teşvik etmek
 6. Eğitim için odalar tahsis etmek

Paylaş